O školi B.A.Y.com

Preduzeće za razvoj informacione tehnologije "B.A.Y.com", d.o.o, osnovano je 17. jula 2002. godine sa sedištem u Beogradu, ulica Matice Srpske 64. Osnovna delatnost preduzeća je obrazovanje odraslih. Počeli smo sa radom u septembru iste godine kao škola računara. U junu 2004. godine proširena je delatnost škole na kurseve iz knjigovodstva. Od 2015. držimo i seminare i radionice iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole, interne revizije i upravljanja rizicima. Naša ponudu sada čini više od 30 obuka, seminara i radionica. Od osnivanja do danas ostvarili smo uspešnu saradnju sa više stotina privrednih subjekata i institucija. Preko 10.000 polaznika je uspešno završilo naše obuke.

Pridružite im se!

8 razloga zašto B.A.Y.com

1.

Stalna briga o polaznicima
U B.A.Y.com školi, polaznik je na prvom mestu. Sve je organizovano tako da vam bude lakše, bolje i interesantnije. Program nastave i metod podučavanja naše škole prilagođeni su Vašim potrebama. Ostajemo u kontaktu sa našim polaznicima i nakon što završe obuku.

2.

Vrhunski predavači
Naši predavači su vrsni stručnjaci u svojim oblastima. Oni imaju dve bitne karakteristike: stručni su u svojoj oblasti i znaju kako da prenesu znanje. Oni su uvek tu da daju savet ili podstaknu Vašu kreativnost.

3.

Praksa ispred teorije
Ako želite da dobro naplatite svoja znanja i veštine, neophodno je da imate praktičnu sposobnost, u malom prstu. To nije moguće proučavanjem teorije. B.A.Y.com škola funkcioniše po principu "minimum teorije i maksimum prakse".

4.

Saradnja sa institucijama od nacionalnog značaja
Od 2002. godine neprekidno saradjujemo sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. Do sada smo održali brojne obuke za veliki broj nezaposlenih lica sa evidencije tržišta rada.

5.

Savremena i primenjiva znanja
U B.A.Y.com školi stalno pratimo nove trendove i neprestalno se usavršavamo. Naši polaznici imaju priliku da rade po najsavremnijim programima koje koriste poslovni ljudi širom razvijenog sveta i da uče samo ono što je aktuelno.

6.

Priznati sertifikati
Polaznici koji uspešno završe naše obuke dobijaju sertifikat koji je priznat od strane Nacionalne službe za zapošljavanje.

7.

Veliki broj obučenih
Do sada smo obučili preko 10.000 polaznika u različitim oblastima. Naši klijenti su između ostalog: Narodna banka Srbije, Komercijalna banka, GEMAX, Energoprojekt, Tigar, JAZAS, Ambasada Meksika, Nis, GSP, Nelt i još mnogo drugih organizacja, preduzeća i institucija.

8.

Pogodnosti za polaznike
Svi polaznici koji završe neku od naših obuka, stiču trajni popust od 20% za naredne kurseve. Takođe, tu su i mnogobrojne akcije i druge pogodnosti (last minute, plaćanje u više rata, ...)

Obuku vršimo u našim prostorijama ili u Vašoj firmi ili preduzeću

Iskusni predavači

U školi predaju isključivo predavači sa iskustvom i većim od 10 godina. Imamo okupljen tim sa velikim iskustvom i ljudima koji znaju i vole svoj posao.

Naša misija i cilj

B.A.Y.com škola prevazilazi jaz koji postoji između onoga što nudi tradicionalni obrazovni sistem i stvarnih potreba na tržištu. Osnovna mana našeg tradicionalnog obrazovanja jeste nedostatak prakse. Ljudi se godinama bave teorijom, bez osvrta na njenu praktičnu primenu.

Zbog toga smo naglasak stavili na savlađivanje praktičnih veština.

Kursevi, predavanja, seminari bogati su sadržajem, primerima, informacijama. Nastava se realzuje primenom različitih strategija:

Strategije
- interaktivne metode rada
- studije slučaja iz prakse
- aktivna nastava
- diskusije

Cilj
Naš cilj je da polaznicima pomognemo da dobiju potrebna vrhunska znanja za uspešan ulazak na tržište rada u što kraćem roku i na što efikasniji način. Sve edukativne programe u organizaciji B.A.Y.com-a prati odgovarajuća literatura i materijali za učenje, koje besplatno dobijate. Literaturu prilagođavamo svakom programu posebno i trudimo se da sadrži sve što je neophodno da napredovanje i usvajanje znanja bude što efikasnije, ali i da posle završetka obuke omogući podsećanje i unapređenje stečenog znanja.

Pogodnosti
Naše obuke se realuzuju sa ciljem da uštedite novac, a povećate kompetencije i znanja. Imamo oprobanu metodologiju rada, prilagođavamo se Vama i Vašim potrebama, sa ciljem da dobijete što bolji rezultat: veštine koje ćete moći naplatiti na današnjem tržištu rada. Obuke u našoj školi vode predavači sa iskustvom i velikim znanjem iz praktične i teoretske obuke. Zadovoljstvo naših klijenata i dugoročna saradnja sa njima garancija su da držimo obećanja