Home > Škola računara > Power BI Napredni

Power BI Napredni

Rešavaj kompleksne zadatke moćnim DAX formulama!

Tokom obuke Power BI nivo 1 ste uvideli kakve mogućnosti ima ova sjajna aplikacija.

 • Naučili ste kako Power Query filtrira i priprema podatke iz spoljašnje baze podataka.
 • Naučili ste da precizno formatirate podatke u kolonama tabela i izračunate osnovne DAX mere.
 • Naučili ste da povežete tabele sa velikim brojem različitih vizuelnih objekata (dijagrami, sliceri, kartice, mape) i kreirate izveštaj.

Standardni Power BI izveštaji više nisu problem. Međutim, sada se pred vas postavljaju kompleksniji zadaci i očekuje se da ćete uspeti da ih rešite. Osnovno poznavanje DAX funkcija više nije dovoljno.

 • Baza podataka nema odgovarajuću kalendarsku tabelu i potrebno je da se formira
 • Za matematičke operacije je potrebno povezati i koristiti podatke iz više tabela
 • Potrebno je izračunati i prikazati procentualni udeo pojedinih stavki prihoda ili troškova. Ne samo u odnosu na sveukupni total već i u odnosu na pojedine kategorije (npr. Učešće prihoda pojedinačnih prehrambenih proizvoda u odnosu na ukupni prihod te kategorije, bez kućne hemije, lične higijene i dr.)
 • Treba izračunati i prikazati mesečni i / ili godišnji kumulativ (YTD i MTD)
 • Za pojedine rezultate je potrebno koristiti računanje u više koraka i primena kompleksnih filtera
 • Potrebno je detaljnije formatiranje vizuelnih objekata u izveštajima
 • I mnogo toga još .

I šta ćemo sad?

Pomoć stiže od moćnih DAX formula. Sa arsenalom funkcija većim od Excel-a, DAX omogućava rešavanje ne samo svih navedenih zadataka već i brojnih drugih. Naučićete više od 20 DAX funkcija koje će vam to omogućiti.

Power BI je moderna aplikacija čije upotreba će biti sve zastupljenija u vremenu pred nama. Usavršite svoje znanje i pridružite nam se na obuci Power BI Napredni!

Pogledajte primer upotrebe naprednih DAX formula

Nastava se odvija po sledećem programu:

 1. Tabela za mere
 2. Kalendarska tabela
 3. Standardne funkcije i X funkcije
 4. Funkcije iz grupe ALL
 5. Time intelligence funkcije
 6. Zaštita podgrupe podataka (HASONEVALUE)
 7. Standardni filteri u formulama i upotreba FILTER funkcije
 8. Upotreba DAX varijabli kod složenih operacija
 9. Uključenje i isključenje filtera u vizualima (REMOVEFILTERS)
 10. Kreiranje tabele unikatnih podataka
 11. Napredno formatiranje vizuala

Pozivamo Vas da nam se pridružite na kursu Power BI Napredni škole BAYcom. Sve detaljne informacije možete dobiti pozivom na naše brojeve telefona 011/3373-794 i 3373-812 u Makedonskoj 21, Beograd.

Cene i fond časova za grupnu i pojedinačnu nastavu pročitajte na stranici Škola računara.

SLIČNE OBUKE

Zakazani kursevi

Kurs: Power BI Napredni
Datum početka: 20.05.2023.
Dani: uto, sub
Termin: uto 19:00 - 21:15, sub 12:00 - 14:15
Fond časova: 18
Slobodnih mesta: 6