Home > Škola računara > Excel - Makroi i VBA

Excel - Makroi i VBA

Postani Excel programer!

Da li je moguće da osoba koja nije kroz redovno školovanje posebno edukovana u oblastima računarstva, matematike i programiranja, postane programer?

Odgovor je: DA!

Poznato je koliko se Excel koristi u raznim oblastima poslovanja i nauke. Možemo slobodno reći da je u pitanju najznačajniji i najzastupljeniji poslovni program ne samo kod nas, već i globalno. Među profesionalnim korisnicima ovog programa, na vrhu piramide se izdvaja posebna i mala grupa Excel VBA programera. Nadamo se da ćete se priključiti ovoj grupi traženih i cenjenih eksperata.

U okviru Excel-a, kao i drugih MS Office programa (Word, Access, Power Point) postoji mogućnost i posebno programsko okruženje u kome možemo stvarati sopstvene aplikacije.

Zašto da pravim sopstvene aplikacije? Zar navedeni programi nisu već dovoljno kvalitetni i sveobuhvatni da bez ovakvih dodataka mogu ispuniti potrebe i složenijih zadataka i zahtevnijih korisnika?

Najbolji odgovor ćete dobiti ako pažljivo i detaljno razmotrite vaš uobičajeni rad u Excel-u.

 • Da li postoje redovne ili povremene rutinske, dugotrajne i dosadne operacije koje izvršavate dok radite?
 • Da li Vam se čini da Vaš rad nije dovoljno efikasan jer smatrate da gubite za neke operacije suviše vremena?
 • Da li ugrađene Excel funkcije ne ispunjavaju u potpunosti vaše profesionalne zahteve, već morate da ih dorađujete i prilagođavate?
 • Da li obrađujete velike količine podataka iz više izvora i brinete da li ste potrebnu proceduru tačno i u potpunosti sproveli?

Ako je na jedno ili više navedenih pitanja odgovor pozitivan, kurs Excel - Makroi i VBA je pravi put rešavanja problema i poboljšanja kvaliteta Vašeg rada. Najbolje od svega je to da ćete na ovoj obuci shvatiti da pomoću makroa možete uraditi i neke stvari u Excel-u za koje uopšte do sada niste znali da su moguće!

Makroe možemo podeliti u dve grupe:

 • Osnovni
 • Složeni

Kod prve grupe cela ili gotovo cela procedura se vrši tzv. "snimanjem" (recording) makroa i ovde je potrebno uobičajenu rutinsku proceduru snimiti i kasnije koristiti kod narednih identičnih situacija. Npr. dobijate podatke iz drugog softvera u Excel formatu i potrebno je svaki put da ih prekopiramo, formatiramo i izvršimo određene operacije. Ustaljenu proceduru snimimo jednom i kasnije je možemo upotrebiti kad god je potrebno. Ovde nema dodatnog programiranja ili je programski kod minimalno zastupljen.

Međutim, kod složenijih operacija količina "snimljenog materijala" se smanjuje i njeno mesto zauzima VBA kod. VBA je skraćenica od Visual Basic for Applications i predstavlja pojednostavljenu verziju programskog jezika Visual Basic. Pojednostavljeno znači da se VBA aplikacije ne mogu samostalno koristiti (stand alone), već im je potreban tzv. "program kontejner" u kome se čuvaju i izvršavaju. U našem slučaju taj "program kontejner" je MS Excel i makro sa VBA kodom se može izvršavati samo pozivanjem iz Excel dokumenta. Zanimljiv je podatak da VBA verzije za Word, Access i Power Point su slične verziji za Excel, ali nisu iste. Navodimo neke primere primene složenih makroa:

 • Složeniji makroi su nepohodni kod obrade velikih količina podataka (osim ako ne želite npr. da snimate copy-paste operaciju sa stotinama grupa podataka
 • Kada je potrebna interakcije sa korisnikom
 • Kod uslovnog izvršenja operacije (npr. brisanje redova u ogromnoj tabeli ako se ispune određeni uslovi)
 • Pomoću složenih makroa možete dodatno isprogramirati Vaše grafikone i Pivot tabele tako da impresioniraju sve koji ih vide ili koriste
 • Složeni makroi omogućavaju automatizaciju nekih operacija (npr. prilikom otvaranja i zatvaranja fajla možemo automatski preuzeti podatke, snimiti jedan ili više fajlova i prebaciti ih na određenu lokaciju)
 • Možemo napraviti spostvene funkcije koje u potpunosti rade ono što nam je potrebno
 • Mnogo toga još što je teško i zamisliti dok ne spoznate kakvu moć poseduje VBA kod.

Klasični kursevi programiranja mogu da budu teški i suvoparni. Zbog toga na ovom kursu škole B.A.Y.com neće biti mnogo "hardcore" programiranja. Nastava će se bazirati na brojnim praktičnim primerima i verujemo da će Vam učenje biti ne samo uspešno, već i interesantno.

Da bi uspešno savladali predviđeni nastavni program, potrebno je da posedujete predznanje na nivou naprednog kursa Excel-a. Obuka se odvija po sledećem programu:

 1. Kreiranje jednostavnih makroa i uvod u VBA
 2. Upotrteba Visual Basic Editora (VBE)
 3. Deklarisanje promenljivih, objekti i kolekcije
 4. Properties, methods, events
 5. Redosled izvršenja i logika u VBA kodu (GoTo, If-Then-Else i Select case)
 6. Input box i Message box
 7. Kreiranje petlji (For-Next i Do-Loop)
 8. Rad sa nizovima podataka -Arrays
 9. Automatizacija procedura na osnovu događaja
 10. Programiranje grafikona i Pivot tabela
 11. Napravi sopstvene funkcije (User Defined Functions)
 12. Ispravljanje grešaka
 13. Pravljenje dodatnih komandi (Add-Ins)

Sve detaljne informacije možete dobiti pozivom na naše brojeve telefona 011/3373-794 i 3373-812 u Makedonskoj 21, Beograd.

Cene i fond časova za grupnu i pojedinačnu nastavu pročitajte na stranici Škola računara.

SLIČNE OBUKE

Zakazani kursevi

Kurs: Power BI Napredni
Datum početka: 20.05.2023.
Dani: uto, sub
Termin: uto 19:00 - 21:15, sub 12:00 - 14:15
Fond časova: 18
Slobodnih mesta: 6